överhöghet

överhöghet
• ledning, ledarskap, överhöghet

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • överhöghet — s ( en, er) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • befäl — • förman, överordnad, arbetsledare, befäl, föreståndare, verkmästare milit. • ledning, ledarskap, överhöghet …   Svensk synonymlexikon

  • ledarskap — • ledning, ledarskap, överhöghet …   Svensk synonymlexikon

  • ledning — • styre, ledning, förvaltning, styrning • ledning, ledarskap, överhöghet • ledtråd, ledning, hjälp, vink, tips, anvisning …   Svensk synonymlexikon

  • regering — • ledning, ledarskap, överhöghet …   Svensk synonymlexikon

  • exterritorialitet — s ( en) JUR för ambassad det att vara undandragen stats överhöghet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • primat — I s ( en, er) typ av däggdjur, apa el. människa II s ( et) överhöghet, ämbete el. ställning som primas innehar …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • supremati — s ( n) ledande ställning, överhöghet …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”